Urologi innefattar också de manliga reproduktionsorganen: testiklar, bitestiklar, sädesblåsor, sädesledare, prostata och penis. De urologer som arbetar på Perituskliniken har expertkunnande och lång erfarenhet av att med modern teknik diagnosticera och behandla sjukdomstillstånd som prostatacancer, inkontinens, prostataförstoring och impotens. Perituskliniken har även specialistkompetens inom onkologi – det vill säga tumörsjukdomar, och specifikt tumörsjukdomar inom urologi.

Inom området urologi ryms många olika symtom och sjukdomstillstånd. Har du symtom eller frågor kring något av följande så tveka inte att kontakta oss:

 • Bitestikelcysta
 • Bitestikelinflammation
 • Blod i urinen
 • Blåssten
 • Erektionsproblem
 • Ejakulationsproblem
 • Förhudsproblem, trång förhud, kort sträng
 • Förändrad/nedsatt sexuell lust
 • Förändringar i pungen
 • Förhöjt PSA
 • Godartad prostataförstoring
 • Hudförändringar på pung och penis
 • Missfärgad sädesvätska
 • Njursten
 • Prostatainflammation
 • Smärtor i pung eller penis
 • Vattenbråck
 • Upprepade urinvägsinfektioner
 • Urininkontinens
 • Utredning och behandling av vattenkastningsbesvär till exempel dålig stråle, igångsättningsbesvär, besvärligt efterdropp, urinstopp och resturin.
 • Åderbråck i pung
 • Ärftlighet för prostatacancer – rådgivning kontrollprogram
 • Överaktiv urinblåsa

Som privat urologimottagning i teknisk framkant erbjuder vi det allra senaste inom behandling av godartad prostataförstoring samt inom robotassisterad kirurgi för prostatacancer (RALP).

 • Diagnostik av prostatacancer med en kombination av magnetkameraundersökning och ultraljud (fusionsbiopsi). Vävnadsproverna från prostatan tas via huden mellan ändtarmen och pungen.
 • Behandling av godartad prostataförstoring med ny typ av laser (Thuliumlaser). Vi strävar efter att erbjuda poliklinisk behandling med hemgång samma dag utan kateter.
 • Behandling av urinläckage hos män med implantat (konstgjord slutmuskel) eller slyngplastik.
 • Penisproteser vid erektionssvikt där annan behandling ej fungerar

Urologi blev en egen disciplin i Sverige under 1950-60-talet. Dessförinnan hade urologiska besvär behandlats inom kirurgin. Numera vet vi att behovet av specialistkunnande inom urologi är stort och att med ökad livslängd drabbas de allra flesta män av prostatabesvär i en eller annan form.

Peritusklinikens mål är att nå behandlingsresultat i världsklass och erbjuda vård utan väntan.