Utredning av förhöjt PSA

Varje år får cirka 10 000 män i Sverige diagnosen prostatacancer. Det är den vanligaste cancerformen bland män. Det är också den typ av cancer som har landets längsta väntetider för utredning och behandling.

Perituskliniken erbjuder snabba och effektiva utredningar av förhöjt PSA. Undersökning och provtagning, med svar och behandlingsdiskussion, genomförs på cirka två veckor.Vi har avtal med de flesta försäkringsbolag och välkomnar dig även som egenbetalande patient. Kliniken har vårdgarantiavtal med Region Halland.

Läs mer Läs mer
VÅRT ERBJUDANDE

Vi tar emot dig i modernt utrustade lokaler med den senaste teknologin inom röntgen, provtagning och operation.

Personlig kontakt

Slipp krångel med många vårdkontakter. Vår specialistutbildade personal inom urologi och onkologi tar hand om dig genom hela vårdförloppet.