KVALITET OCH BEHANDLINGSRESULTAT

Perituskliniken registrerar alla behandlingsresultat i de nationella kvalitetsregister som är aktuella för den vård som bedrivs på kliniken. I första hand det Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Inom kort kommer vi redovisa våra behandlingsresultat här på hemsidan.

PATIENTSÄKERHET

Perituskliniken har nollvision avseende vårdskador och bedriver systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbetar förebyggande genom att förhindra vårdskador i enlighet med Patientsäkerhetslagen (2010:659) och Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).

PERSONLIG KONTAKT

Alla patienter med diagnosen prostatacancer är i behov av rådgivning före, under och efter behandling. Vi erbjuder rehabilitering av inkontinens och impotens efter operationen samt uppföljning med PSA. Vid eventuellt återfall i sjukdomen kan vi utreda och rådgiva kring behandling och regelbundna samtal med kontaktsjuksköterskan är då av stor betydelse för din trygghet.

Som patient på Perituskliniken kan du känna dig trygg i att det alltid finns en kontaktsjuksköterska som har insikt i din fulla sjukdomshistoria.

LEDNING

Göran Ahlgren

Överläkare, robotkirurg, medicinskt ledningsansvarig
Arbetar på Perituskliniken sedan 2020

Bio

Överläkare, docent i urologi och ledande robotkirurg i Sverige med fokus på diagnostik och behandling av prostatacancer. Göran har arbetat som läkare inom offentlig verksamhet, varav 30 år på urologen vid Skånes Universitetssjukhus (SUS) i Malmö.

Susanne Aspehall Malm

Verksamhetschef
 

Arbetar på Perituskliniken sedan 2020

Bio

Susanne är specialistsjuksköterska i onkologi och palliativ vård och har lång erfarenhet från att i olika befattningar leda och styra sjukvårdsverksamhet i både offentlig och privat regi.

Åsa Dahm

VD
 
Arbetar på Perituskliniken sedan 2020

Bio

Åsa har en gedigen bakgrund från sjukvården och har i flera år arbetat för ett världsledande medicinsktekniskt bolag och är van att leda komplexa projekt. Åsa har en ingenjörsexamen i kemiteknik och en teknologie licentiatexamen i immunteknologi från LTH i Lund. Hon är även utbildad sjuksköterska.

Carina Hildingsson

Ekonomiansvarig, kvalificerad redovisningsekonom
Arbetar på Perituskliniken sedan 2021

Bio

Carina Hildingsson är ekonom med lång erfarenhet från olika roller inom ekonomi. Hon har under flera år jobbat som bland annat ekonomichef på privata vårdföretag.Carina är utbildad kvalificerad redovisningsekonom.

Peter Leander

Överläkare, radiolog
Arbetar på Perituskliniken sedan 2020

Bio

Docent med stor erfarenhet av bild- och funktionsdiagnostik. Peter har arbetat över 30 år på röntgenavdelningen i Malmö i ledande befattningar och även centralt i Region Skåne som regionöverläkare i bild- och funktionsmedicin.

Jónas Rafnar Ingimarsson

Överläkare, anestesiolog
Arbetar på Perituskliniken sedan 2020

Bio

Överläkare med 40 års erfarenhet av anestesi. Jónas har arbetat med thoraxanestesi och var under många år enhetsansvarig för thoraxoperation på Skånes Universitetssjukhus (SUS) i Lund. Han har även lång erfarenhet inom ambulanssjukvård och har varit medicinskt ansvarig på SOS Alarm Malmö.

LÄKARE

Göran Ahlgren

Överläkare, robotkirurg, medicinskt ledningsansvarig
Arbetar på Perituskliniken sedan 2020

Bio

Överläkare, docent i urologi och ledande robotkirurg i Sverige med fokus på diagnostik och behandling av prostatacancer. Göran har arbetat som läkare inom offentlig verksamhet, varav 30 år på urologen vid Skånes Universitetssjukhus (SUS) i Malmö.

Johan Brändstedt

Överläkare urologi
 
 

Bio

Johan är överläkare i urologi med en bred allmän urologisk kompetens. Han är subspecialiserad inom utredning och behandling av urotelial cancer, penis- och testikelcancer. Johan har disputerat inom prostatacancer.

Ane Krag Jakobsen

Urolog, robotkirurg.
 

Bio

Ane är specialistläkare i urologi, robotkirurg och implantatkirurg med bred erfarenhet från anställningar på universitetssjukhus i Sverige och Danmark. Subspecialiserad inom diagnostik och behandling av prostatacancer med särskild fokus på förebyggande och behandling av urininkontinens och erektionsproblem.

Peter Leander

Överläkare, radiolog
Arbetar på Perituskliniken sedan 2020

Bio

Docent med stor erfarenhet av bild- och funktionsdiagnostik. Peter har arbetat över 30 år på röntgenavdelningen i Malmö i ledande befattningar och även centralt i Region Skåne som regionöverläkare i bild- och funktionsmedicin.

Peter Lee Dahm

Överläkare anestesi
 

Bio

Specialist i anestesi och intensivvård sedan 1986.Peter arbetade på SuS Lund från 1986 till 2003. Huvuddelen av tiden inom allmän kirurgi, urologi, ortopedi och intensivvård. Under perioden 1999 till 2002 var han medicinsk ledningsansvarig överläkare på avdelningen för allmän intensivvård. Peter har även varit överläkare på sjukhusen i Trelleborg och i Ystad samt överläkare inom privat operationsverksamhet med stor erfarenhet av logistisk optimering av patientflöden.

Jónas Rafnar Ingimarsson

Överläkare, anestesiolog
Arbetar på Perituskliniken sedan 2020

Bio

Överläkare med 40 års erfarenhet av anestesi. Jónas har arbetat med thoraxanestesi och var under många år enhetsansvarig för thoraxoperation på Skånes Universitetssjukhus (SUS) i Lund. Han har även lång erfarenhet inom ambulanssjukvård och har varit medicinskt ansvarig på SOS Alarm Malmö.

PERSONAL

Agneta

Undersköterska

Ane

Urolog, robotkirurg.

Anna

Onkologisjuksköterska

Carina

Ekonomiansvarig, kvalificerad redovisningsekonom

Cecilia

Leg sjuksköterska

Elisabeth S

Narkossjuksköterska

Elisabeth W

Undersköterska

Emma

Undersköterska/Receptionist

Erika

Leg sjuksköterska

Evelina

Operationssjuksköterska

Göran

Överläkare, robotkirurg, medicinskt ledningsansvarig

Ingela

Onkologisjuksköterska

Ingrid

IVA-sjuksköterska

Johan

Överläkare urologi

Johanna

Röntgensjuksköterska

Jónas

Överläkare, anestesiolog

Julia

Undersköterska

Kim

Narkossjuksköterska

Lotta

Medicinsk sekreterare/Koordinator

Maria

Undersköterska

Martin

Leg sjuksköterska

Maryam

Steriltekniker

Mohammad

Biomedicinsk analytiker

Neim

Narkossjuksköterska

Pernilla

Undersköterska

Peter

Överläkare, radiolog

Ros-Marie

IVA-sjuksköterska

Slobodanka

Undersköterska

Susan

Operationssjuksköterska

Susanne

Verksamhetschef

Tina

Steriltekniker

Vittoria

Leg sjuksköterska

Åsa

VD