KVALITET OCH BEHANDLINGSRESULTAT

Perituskliniken registrerar alla behandlingsresultat i de nationella kvalitetsregister som är aktuella för den vård som bedrivs på kliniken. I första hand det Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Inom kort kommer vi redovisa våra behandlingsresultat här på hemsidan.

PATIENTSÄKERHET

Perituskliniken har nollvision avseende vårdskador och bedriver systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbetar förebyggande genom att förhindra vårdskador i enlighet med Patientsäkerhetslagen (2010:659) och Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).

PERSONLIG KONTAKT

Alla patienter med diagnosen prostatacancer är i behov av rådgivning före, under och efter behandling. Vi erbjuder rehabilitering av inkontinens och impotens efter operationen samt uppföljning med PSA. Vid eventuellt återfall i sjukdomen kan vi utreda och rådgiva kring behandling och regelbundna samtal med kontaktsjuksköterskan är då av stor betydelse för din trygghet.

Som patient på Perituskliniken kan du känna dig trygg i att det alltid finns en kontaktsjuksköterska som har insikt i din fulla sjukdomshistoria.

PERSONAL

Göran Ahlgren

överläkare, robotkirurg och medicinskt ledningsansvarig

Göran Ahlgren Bio

Göran Ahlgren är överläkare, docent i urologi och ledande robotkirurg i Sverige med fokus på diagnostik och behandling av prostatacancer. Göran har arbetat i 40 år som läkare inom offentlig verksamhet varav de senaste 30 åren på urologen vid Skånes Universitetssjukhus (SUS) i Malmö. Under sina år som verksam på SUS har han genomfört över 800 robotassisterade operationer och ungefär lika många öppna operationer för prostatacancer.

Ane Krag Jakobsen

specialistläkare urologi,
robotkirurg

Ane Krag Jakobsen Bio

Ane Krag Jakobsen är specialistläkare i urologi med bred urologisk erfarenhet från anställningar i både Danmark och Sverige varav de senaste 10 åren på Urologkliniken vid Skånes Universitetsjukhus i Malmö.

Under åren på SUS har Ane subspecialiserat sig inom diagnostik och behandling av prostatacancer med särskilt fokus på förebyggande och rehabilitering av urinläckage och erektionsproblem efter prostatacancerbehandling. Hon utför bland annat robotassisterade operationer för prostatacancer och implantatoperationer för urininkontinens och erektionssvikt (penisprotes) med goda resultat. Ett annat fokusområde är diagnostik och behandling av komplicerade vattenkastningsproblem hos både män och kvinnor.

Peter Leander

överläkare, radiolog

Peter Leander Bio

Röntgenavdelningen leds av docent Peter Leander som har stor erfarenhet av bild- och funktionsdiagnostik. Han lärde sig MRT i USA redan 1985 och har sedan arbetat på röntgenavdelningen i Malmö från 1987 fram till våren 2020 i ledande befattningar och även centralt i Region Skåne som regionöverläkare i bild- och funktionsmedicin.

Susanne Aspehall Malm

verksamhetschef

Susanne Aspehall Malm Bio

Susanne Aspehall Malm är Peritusklinikens verksamhetschef. Hon är specialistsjuksköterska i onkologi och palliativ vård. Susanne har under flertalet år haft ledande positioner och styrt sjukvård i både offentlig och privat regi.

Jónas Rafnar Ingimarsson

överläkare, anestesiolog

Jónas Rafnar Ingimarsson Bio

Anestesisektionen som inkluderar uppvakningsavdelningen leds av Dr Jónas Rafnar Ingimarsson med snart 40 års erfarenhet av anestesi med början i Island. Han har ett förflutet inom barnanestesi med barnintensivvård, särskilt för barn med medfödda hjärtfel. Mellan 2008 och 2020 har han arbetat med thoraxanestesi och under de åren varit enhetsansvarig för Thoraxoperation på Skånes Universitetssjukhus i Lund. Han har även lång erfarenhet inom ambulanssjukvård (Sydsvenska Läkarkonsult) och varit medicinskt ansvarig på SOS Alarm Malmö under tre år.

Åsa Dahm

VD

Åsa Dahm Bio

Åsa Dahm är Peritusklinikens VD och har varit drivande i etableringen av sjukhuset på Medicon Village. Åsa har en gedigen bakgrund från sjukvården och har i flera år arbetat för ett världsledande medicinsktekniskt bolag och är van att leda komplexa projekt. Åsa har en ingenjörsexamen i kemiteknik och en teknologie licentiatexamen i immunteknologi från LTH i Lund. Hon är även utbildad sjuksköterska.