GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING

Hos oss finns alla delar i vården under samma tak vilket leder till korta väntetider och att vi finns med dig hela vägen, från utredning till behandling. Godartad prostataförstoring påverkar livskvalitén negativt och det är viktigt att få hjälp i tid för att minska risken för komplikationer i andra organ. Vi arbetar snabbt med att utesluta prostatacancer genom blodprov och magnetröntgen och ger dig provsvar inom några dagar.

Vi är den första kliniken i Sverige som erbjuder behandling av godartad prostataförstoring med den senaste laserteknologin, som gör att du oftast kan gå hem utan kateter dagen efter en operation, eller i vissa fall samma dag. Hos oss arbetar också några av landets mest erfarna specialister, kirurger och specialistsjuksköterskor, alla måna om att ge dig ett tryggt bemötande och den bästa behandlingen som finns tillgänglig.

SYMTOM

Symtomen på godartad prostataförstoring är flera och kan variera. Olika former av urinträngningar är vanliga.

  • Blåsan känns inte helt tömd.
  • Behovet att urinera ofta speciellt nattetid.
  • Urinstrålen avbryts en eller flera gånger.
  • Det läcker urin och kissnödighet kommer plötsligt.

Dina besvär utvärderas i ett frågeformulär innan besöket. Du kan även få registrera dina dryckes- och urinmängder under 2 dygn.

UTREDNING

Att utesluta cancer 

Vid symtom på godartad prostataförstoring skall man alltid ta ett blodprov för att se att nivåerna på prostataspecifikt hormon (PSA) är normala. Detta gör man för att utesluta cancer. På Perituskliniken rekommenderar vi i första hand en magnetkameraundersökning av din prostata. 

Om denna undersökning visar misstanke på cancer är nästa steg att ta ett vävnadsprov på prostatan en så kallad prostatabiopsi. På Perituskliniken använder vi en metod som kombinerar magnetkameraundersökning av prostata med ultraljud. Det anses idag vara den bästa metoden för att påvisa eller utesluta cancer. Provtagningen sker genom huden mellan pungen och ändtarmen (mellangården) istället för via ändtarmsväggen. Därmed minimeras risken för blodförgiftning.

Cystoskopi
Som ett led i utredningen kan våra urologspecialister föreslå en cystoskopi för att undersöka urinröret, urinblåsan och prostatakörteln. Ett smalt flexibelt endoskop förs in i urinröret efter lokalbedövning. En bild över urinvägarna visas på en skärm och urologen kan göra en bedömning om annan behandling ska genomföras.

Undersökning av tryck/flöde (cystometri)
För att säkerställa att du är hjälpt av en operation kan trycket och funktionen i urinblåsan  behöva mätas. Det sker genom att en tunn plastslang förs in i urinblåsan genom urinröret. Undersökningen visar hur stor urinblåsan är, om urinblåsan är överaktiv och om det finns något hinder för urinens flöde i urinröret. På Perituskliniken har vi modern utrustning för cystometri.

Skiktröntgen
Läkaren kan misstänka att njurarna är påverkade. Då kan du behöva bli undersökt med DT-urografi som är en form av skiktröntgen (datortomografi).

BEHANDLING OCH OPERATION

Godartad prostataförstoring påverkar livskvaliteten negativt. Om besvären inte behandlas i tid finns risk för komplikationer i andra organ. I första hand drabbas urinblåsan men i sällsynta fall kan också njurarna skadas. Det är därför viktigt att söka vård och behandling i tid. När vår utredning är klar kan det bli aktuellt att prova medicinering alternativt att vi föreslår en operation.

Medicinering

Det finns flera läkemedel som lindrar besvären vid godartad prostataförstoring och överaktiv blåsa. Alfuzosin och finasterid är bland de två vanligaste för att förbättra strålen. Ibland kan man behöva dämpa urinblåsans sammandragningar (t ex Betmiga). Dessa läkemedel kräver ett kontinuerligt intag för att få god effekt. Somliga har vissa biverkningar, vilket du blir informerad om.

”Hyvling” av prostata (TUR-P)

Hyvling (TUR-P) innebär att man med ett smalt instrument hyvlar prostatakörteln via urinröret och tar bort överskottsvävnad som utgör hinder när urinblåsan ska tömmas. Ingreppet sker under ryggbedövning eller narkos.

Metoden är effektiv men det finns en risk för blödning och kräver vanligtvis inläggning på sjukhus 1-2 dagar. Mindre ingrepp kan göras utan inläggning, men kräver ofta att man får ha en kateter i urinröret ett till två dygn.

Thuliumlaser

Perituskliniken är den första kliniken i Sverige som erbjuder behandling av godartad prostataförstoring med den senaste laserteknologin. Vi använder Thuliumlaser som alternativ till TUR-P. I princip är det samma ingrepp, men vi använder laser för att avlägsna prostataförstoringen.

Med denna metod har vi en mycket god kirurgisk kontroll vid operationen och risken för blödning är minimal.

Metoden är effektivare än traditionella kirurgiska metoder med kort behandlingstid, minimal risk för blödning och som patient kan du oftast gå hem utan kateter dagen efter operationen eller i vissa fall samma dag. 

Förberedelser
Inför ingreppet får du träffa vår narkosläkare för att diskutera om du ska ha bedövning eller narkos. Du fastar från midnatt och kommer till kliniken på operationsdagens morgon. Du får en kallelse med instruktioner om förberedelser i god tid före operationen.