UTREDNING

Varje år får cirka 10 000 män i Sverige diagnosen prostatacancer. Det är den vanligaste cancerformen bland män. Vi erbjuder snabba och effektiva utredningar av förhöjt PSA (prostataspecifikt antigen). Alla delar i utredningen görs på kliniken, med korta väntetider. Undersökning och provtagning, med svar och behandlingsdiskussion, genomförs på cirka två veckor.

Utredning

  • Kontroll av PSA-värde. Om PSA-värdet är förhöjt går vi vidare i utredningen med följande steg. (Läs mer om PSA)
  • Vi erbjuder Stockholm3-test för män mellan 50 och 70 år (Läs mer om Stockholm3-test)
  • Undersökning med magnetkamera inklusive ultraljud.
  • Transperineal biopsi (vävnadsprovtagning genom huden) utan infektionsrisk.
  • Svar på vävnadsprov
  • Behandlingsdiskussion