SPECIALISTKLINIK UROLOGI

Perituskliniken är öppen för samarbeten med andra vårdaktörer. 

Kliniken är etablerad i två våningsplan inne på forskningsparken Medicon Village med en totalyta på 2 000 kvadratmeter. 

Perituskliniken har två mottagningslinjer samt fyra operationssalar med toppmodern utrustning för anestesi och kirurgi. Vi erbjuder moderna lokaler och utrustning i världsklass med den senaste generationens operationsrobot. Dessutom har vi en fullutrustad diagnostisk avdelning med skiktröntgen med eller utan spårsubstans (PET-DT) samt magnetkamera (MRT). 

Sammantaget gör detta att vi erbjuder snabba utredningar eftersom vi förfogar över alla delar i utredningskedjan och vi har dessutom korta väntetider till den kirurgi vi utför.

Perituskliniken är utrustad med den senaste tekniken inom digital informationshantering och bilddiagnostik för ökad patientsäkerhet.

PROFILOMRÅDEN

Vi har idag följande profilområden:

  • Robotassisterad kirurgi för prostatacancer (RALP).
  • Diagnostik av prostatacancer med en kombination av magnetkameraundersökning och ultraljud (fusionsbiopsi). Vävnadsproverna från prostatan tas via huden mellan ändtarmen och pungen.
  • Behandling av godartad prostataförstoring med ny typ av laser (Thuliumlaser). Vi strävar efter att erbjuda poliklinisk behandling med hemgång samma dag utan kateter.
  • Behandling av urinläckage hos män med implantat (konstgjord slutmuskel) eller slyngplastik.
  • Penisproteser vid erektionssvikt där annan behandling ej fungerar.

Inom en snar framtid planerar Perituskliniken att erbjuda utredning och behandling även inom andra specialiteter.

FORSKNING

Den ambitiösa satsningen på en fullutrustad klinik med diagnostik och behandlingar gör det möjligt att bedriva klinisk forskning i absolut framkant.

Placeringen av kliniken i hjärtat av forskningsparken Medicon Village är ett strategiskt val och det finns planer på samarbeten och forskningsprojekt i partnerskap med forskningsgrupper på området.

Perituskliniken har ambitionen att delta i randomiserade fas II- och III-studier av nya läkemedel avseende både cancer och icke-cancerrelaterade sjukdomar.

För att utveckla bättre diagnostik och behandling av cancer kommer kliniken att sträva efter samarbeten med ledande forskningsgrupper även utom Medicon Village och internationellt.