RÖNTGEN OCH DIAGNOSTIK

För cancerdiagnostik i prostata används i första hand magnetkamera, och perineala vävnadsprover (fusionsbiopsier).

Perituskliniken har knutit ledande läkare, erfarna röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker till sig för att idag kunna erbjuda bilddiagnostik i absoluta frontlinjen.

VÅRT ERBJUDANDE

Perituskliniken erbjuder all vanlig bild- och funktionsdiagnostik som genomförs i den offentliga vården men vi har framförallt fokus på de mest moderna tomografiska metoderna som magnetkamera, datortomografi, PET och ultraljudsledda biopsier av prostata.

Ladda ner broschyr

MRT (magnetkamera)

Magnetisk resonanstomografi – MRT eller även i dagligt tal kallat för magnetkamera har fått en alltmer framträdande roll vid diagnostik inom prostatacancer.

Tidigare gjordes punktioner av prostatakörteln antingen genom att urologen kunde känna en förändring genom ändtarmen eller genom att hela prostatakörteln biopserades med en matris av nålar. 

Idag utförs istället magnetkamera först för att dels fastställa om det finns någon tumör som skall biopseras och dels var den är placerad i prostatakörteln. En förstklassig magnetkameraundersökning är därför helt avgörande för ökad precision vid prostatadiagnostik och behandling.

Perituskliniken erbjuder också diagnostiska undersökningar med magnetkamera för de flesta andra diagnoser i kroppen.

Förberedelser och undersökningstid

För en undersökning med magnetkamera ska patienten svara på ett antal frågor då enstaka metallföremål i kroppen förhindrar undersökning. Det gäller framför allt metaller som är magnetiska och en del inopererad elektronisk utrustning exempelvis äldre pacemakers. 

Patienten ska vara förberedd på att åka in i en drygt meterdjup ”tunnel” där magnetfältet finns. En del kan uppleva obehag för detta, cellskräck. Vår erfarna personal skapar lugn och trygghet vid undersökningen för att detta inte ska upplevas som onödigt obehag. I en del fall ska patienterna förbereda sig med fasta och före prostataundersökning ta ett enkelt lavemang. Alla instruktioner skickas hem till dig i förväg.

En undersökning med magnetkamera tar 30-60 minuter.

Datortomografi (DT)

Datortomografi (DT)

DT, ibland också kallat skiktröntgen, är den metod inom röntgendiagnostiken som idag används allra mest. Det PET-DT system som finns på Perituskliniken används som en fullvärdig DT när PET-delen inte behöver användas.

Perituskliniken erbjuder diagnostiska undersökningar med DT för de flesta diagnoser i kroppen.

Förberedelser och undersökningstid

För en undersökning med DT av buk- eller urinorganen krävs ibland några timmars fasta. Före undersökningen dricker du vatten eller kontrastvätska. Kontrastvätska sprutas också in i blodbanan. 

Det kan behövas ett blodprov i förväg som visar att njurfunktionen är normal. Oftast finns detta prov i förväg eller så tas det på Perituskliniken före undersökningen. Alla instruktioner skickas hem till patienten i förväg.

En undersökning med DT tar 20-40 minuter.

Positronemissionstomografi (PET)

Positronemissionstomografi (PET)

Perituskliniken är det enda privatsjukhuset i Sverige som erbjuder PET.

Om man hittar någon tumörmisstänkt förändring i kroppen vid en röntgenundersökning eller datortomografi, kan man med PET se om det rör sig om en cancersjukdom samt om tumören har spridit sig i kroppen. Vid en PET-undersökning sprutas ett radioaktivt spårämne in i kroppen. Eftersom tumörceller har en hög ämnesomsättning ansamlas en större mängd av spårämnet  i tumörceller än i intilliggande friska celler. Det är denna ansamling av det radioaktiva ämnet som syns på bilderna. Stråldosen är relativt liten och det radioaktiva ämnet har kort levnadstid (halveringstid).

I samband med PET görs alltid samtidigt en DT-undersökning, som kan vara med eller utan röntgenkontrastvätska beroende på vilken information som behövs. Dessa presenteras sedan som en kombinerad ”fusionerad” bild där DT-delen står för anatomisk detaljkunskap och PET-delen för de metabolt aktiva områdena som visar på cancer.

Förberedelser och undersökningstid

För PET krävs en del förberedelser. Dels en fasta på några timmar så att kroppen har kommit i vila. Efter att spårämnet har sprutats in sker en till två timmars vila för att ämnet skall ackumuleras i metabolt aktiva vävnader. Under denna tid skall patienten ligga och vila så inte spårämnet tas upp av oönskade delar av kroppen. Alla instruktioner skickas hem till patienten i förväg.

En undersökning med PET tar från injektion av spårämnet tills undersökningen är klar 2-3 timmar.

Fusionsbiopsi

Fusionsbiopsi

På Peritusklinikens mottagning och operationsavdelning finns ultraljudsutrustning som används för både rutindiagnostik och för biopsi av prostata med hjälp av bilder tagna i magnetkamera.

Fusionsbiopsi som metoden kallas kombinerar fynden på bilderna vid magnetkameraundersökning med ultraljud där bilder från magnetkameran förs över till ultraljudssystemet och slås samman, ”fusioneras”, med ultraljudsbilderna för att rätt område i prostatakörteln ska biopseras.

Förberedelser och undersökningstid

Inbokning av fusionsbiopsi sker vid mottagningsbesök och all information och förberedelser ges direkt till patienten som då också har möjlighet att ställa frågor. Fusionsbiopsi utförs oftast i lokalbedövning.

En ultraljudsundersökning med fusionsbiopsi tar 1-2 timmar.

Ladda ner broschyr