VÅRDAVTAL

Region Skåne har tecknat vårdavtal med Perituskliniken inom urologi. Avtalet gäller i fyra år med möjlighet till förlängning ytterligare två år. Avtalet starta 19 februari 2024 och Perituskliniken ska utifrån god medicinsk kvalitet bedriva öppen och sluten specialistvård inom urologi.

Den urologiska verksamheten i Skåne har för närvarande behov av kompletterande vård inom benign urologi i huvudsak inom öppenvård och mottagningsverksamhet. Uppdraget avser därför att i första hand tillgodose behovet av kompletterande vård inom benign urolog i huvudsak inom öppenvård och mottagningsverksamhet, men med möjlighet till behandling även av malign urologi, samt inneliggande vård.

Läs mer på 1177:
https://www.1177.se/Skane/hitta-vard/kontaktkort/Perituskliniken-Lund/