Urininkontinens kan bero på flera olika orsaker, men oavsett orsak är det ett besvärligt problem för individen. Utredning av urininkontinens består av flera steg där ett av dem är egna förberedelser där du bland annat ska följa och registrera din hälsa och din livsstil. På mottagningen får du träffa några av landets mest erfarna läkare och specialistsjuksköterskor inom området för vidare utredning. Alla måna om att ge dig ett tryggt bemötande och den bästa behandlingen som finns tillgänglig för urininkontinens. Hos oss finns all vård under samma tak vilket innebär kortare väntetider mellan varje steg.

Det finns flera olika behandlingsalternativ mot urininkontinens och på Perituskliniken arbetar vi med de mest beprövade och moderna metoderna. Vi erbjuder behandlingar såsom bäckenbottenträning, medicinering och botoxinjektioner. Nedan kan du läsa mer om de olika alternativen. Tillsammans med din urolog diskuterar och väljer du den behandlingen av urininkontinens som är bäst lämpad för dig.

SYMTOM

Ofrivilligt urinläckage kan bero på bristande funktion av urinblåsans stängningsmekanismer (ansträngningsutlöst inkontinens), men läckaget kan också bero på en överaktiv urinblåsa (trängningsinkontinens) och i vissa fall rör det sig om en kombination av båda (blandinkontinens).

UTREDNING

Vi erbjuder snabba utredningar eftersom vi förfogar över alla delar i utredningskedjan och därmed minimerar vi väntetiden.

Förberedelser

Inför mottagningsbesöket på Perituskliniken får du:

  • Fylla i frågeformulär angående din hälsa och livsstil, dina aktuella och tidigare besvär, sjukdomar, behandlingar, eventuella operationer, läkemedel och allergier.
  • Fylla i frågeformulär angående dina vattenkastningsbesvär (IPPS).
  • Registrera dryckesintag, vattenkastning och urinläckage (hemtest) under 2 normala dygn.
  • Kontrollera blodprover och urinodling.

Mottagningsbesök

Under mottagningsbesöket kommer du att träffa urolog med högspecialiserad kompetens inom området. Du får berätta mer om dina besvär och gå igenom dina svar på frågeformulären och resultat av undersökningar.

Därefter kommer urologen att utföra en allmän yttre kroppsundersökning, undersökning av urinflödet och blåstömningen (flöde-res) och en endoskopiundersökning i lokalbedövning av urinrör, slutmuskel och urinblåsa (flexibel uretro-cystoskopi).

Urodynamisk undersökning

Ofta behöver utredningen kompletteras med en urodynamisk undersökning, där man genom tunna slangar inlagda i urinblåsan och ändtarmen bland annat kan mäta trycket i urinblåsan, urinröret och slutmuskeln, urinflödet och eventuell överaktivitet i blåsan. 

Undersökningen utförs i vaket tillstånd på Peritusklinikens urodynamiska laboratorium.

BEHANDLING

Utifrån resultatet av utredningen kommer du och din urolog fram till en plan för vidare behandling.

Bäckenbottenträning

Träning av bäckenbottenmuskulaturen, så kallade knipövningar, är i många fall en effektiv behandling vid ansträngningsutlöst inkontinens och brukar visa resultat inom 3-6 månader. För att träningen ska bli så effektiv som möjligt erbjuder våra urologsjuksköterskor hjälp med instruktioner och uppföljning av bäckenbottenträningen. Som stöd för träningen kan man använda appen Tät®III, som finns att ladda ned gratis på App Store och Google Play.

Uroterapi

Hos Perituskliniken kan du också få stöd och hjälp av erfarna urologsjuksköterskor, som är experter på utvärdering och behandling av urinläckage. De  kan hjälpa till med hanteringen av urinläckaget genom utprovning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel (skydd, penisklämma, påse för uppsamling av urin – uridom och ev. kateter i urinblåsan).

Läkemedelsbehandling

Läkemedlet Duloxetin (Yentreve) ökar spänningen i urinrörets muskulatur och kan därigenom hjälpa till att minska ansträngningsutlöst urinläckage.

Personer som lider av trängningsinkontinens kan ha nytta av behandling med läkemedel som dämpar urinblåsan (Toviaz, Tolterodin, Betmiga, m.fl.).

Botox 

Vid uttalade besvär med trängningsinkontinens där inga andra behandlingar hjälper kan injektion av Botox i blåsmuskulaturen effektivt minska besvären. Behandlingen ges på Peritusklinikens mottagning i lokalbedövning och tar cirka 20 minuter. Effekten brukar hålla i genomsnitt 6-7 månader och behöver sedan upprepas.

OPERATION

Vid uttalade besvär med ansträngningsutlöst urininkontinens där inga andra behandlingar hjälper kan en sista utväg vara att genomföra en operation.

Operationen utförs i full narkos och tar vanligtvis runt 2 timmar. Efter operationen har man en kateter i urinblåsan som tas bort på morgonen och om allt ser bra ut brukar man kunna gå hem dagen efter operationen.

Sjukskrivning behövs i regel 2–4 veckor efter operationen och efter 5 veckor kommer man på ett återbesök till sjuksköterska och kirurgen som har opererat dig.

På Perituskliniken använder vi oss av två olika operationsmetoder, slyngplastik och artificiell sfinkter, som utförs av urolog med högspecialiserad kompetens inom implantatkirurgi.

Slyngplastik ad modum AdvanceXP

Denna operationsmetod har använts i mer än 10 år och är en minimalt invasiv operation med snabb återhämtning. Slyngan består av ett nätband av vävnadsvänligt plastmaterial, som placeras som ett hängmatteliknande stöd under urinröret och döljs fullständigt inne i kroppen. Slyngan sitter kvar resten av livet och behöver inte skötas. 

Bäst resultat uppnås vid lätt till måttlig ansträngningsinkontinens (färre än 4 skydd per dag) och för män som har viss bevarad funktion av slutmuskeln (kan knipa av urinstrålen). 

De flesta män som genomgår operationen upplever en tydlig minskning av urinläckaget och en del blir helt täta efter operationen. Utvärderingar visar att 92 % anger sig nöjda med resultatet och 94 % skulle rekommendera ingreppet till en vän.

Metoden lämpar sig inte för patienter som har eller kommer att genomgå strålbehandling mot bäckenregionen.

Artificiell sfinkter (AMS800) runt urinröret

Detta är en operationsmetod som har använts mer än 40 år och är den ”gyllene standarden” mot manlig ansträngningsinkontinens. Den artificiella sfinktern fungerar som en frisk slutmuskel och gör det möjligt att kasta vatten när man vill.

Systemet är utformat för att återskapa den yttre slutmuskelns funktion och består av tre vätskefyllda delar som är gjorda av mjuk silikon och som genom en operation sätts in i kroppen. Behandlingen kräver att mannen förstår och klarar av att hantera systemet.

Lämpar sig för alla grader av ansträngningsinkontinens, även hos patienter som har eller kommer att genomgå strålbehandling mot bäckenregionen och hos män som har komplett upphävd funktion av slutmuskeln.

Flertalet män som genomgår operationen upplever en tydlig minskning av urinläckaget och en del blir helt täta efter operationen. Utvärderingar visar att 90 % anger sig nöjda med systemet, 92 % skulle genomgå operationen igen om nödvändigt och 96 % skulle rekommendera systemet till en vän.