På Perituskliniken genomför vi utredning och behandling av erektil dysfunktion med de senaste och säkraste metoderna inom urologi. Våra högspecialiserade läkare och specialistsjuksköterskor har lång erfarenhet av potensproblem och kan besvara de frågor du har.

Att lida av potensproblem, och kanske inte kunna ha det sexliv man önskar, påverkar livskvalitén negativt, så vänta inte med att söka hjälp. Potensproblem kan drabba män i alla åldrar men det är vanligare för äldre män. 40% av alla 40 åringar och 70% av alla över 75 år är drabbade.
De vanligaste symtomen är:

  • Erektionen är inte lika hård som tidigare och varar inte lika länge
  • Penis reser sig inte lika rakt upp och det är svårt att genomföra ett samlag
  • Erektionen uteblir helt

När du kommer till oss ser vi till att du får de säkraste och modernaste behandlingarna som finns tillgängliga inom erektil dysfunktion. Perituskliniken har alla steg i vårdkedjan under samma tak, vilket innebär att du slipper långa väntetider. Vi tar hand om hela processen, från utredning till behandling.

Ett första behandlingssteg mot erektil dysfunktion kan vara läkemedel som tas i tablettform. Vid utebliven eller ej tillräcklig effekt, eller biverkningar, kan vi erbjuda andra behandlingsmetoder, såsom lokal behandling i urinröret eller injektionsbehandling i svällkropparna samt sexhjälpmedel. Operation är också ett alternativ om andra behandlingar inte ger önskad effekt.

Tillsammans kommer vi överens om den bästa behandlingen för just dig. Nedan hittar du mer information om de olika behandlingsalternativen för potensproblem – erektil dysfunktion.

UTREDNING

Vid erektionssvikt är det viktigt att eventuella bakomliggande sjukdomar såsom diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och hormonella störningar är så välbehandlade som möjligt. Detta sker via primärvården och hos specialister inom respektive områden. Det är likaledes av yttersta vikt att försöka sluta röka.

Förberedelser

Inför mottagningsbesöket på Perituskliniken får du:

  • Fylla i frågeformulär angående din hälsa och livsstil, dina aktuella och tidigare besvär, sjukdomar, behandlingar, eventuella operationer, läkemedel och allergier.
  • Fylla i frågeformulär angående erektil dysfunktion.
  • Kontrollera blodprover (hormonprover, långtidsblodsocker, blodfetter).

Mottagningsbesök

Under mottagningsbesöket kommer du i samtal med sjuksköterska och urolog att få berätta mer om dina besvär samt gå igenom dina svar på frågeformulären och resultat av blodprover.

Härefter kommer urologen att utföra en allmän yttre kroppsundersökning och riktad undersökning av penis och yttre könsorgan.

Till slut kommer ni att diskutera vilken behandling som är bäst lämpad för dina besvär och hur behandlingen ska följas upp.

BEHANDLINGAR

Orala läkemedel

Första steg i behandlingen av erektil dysfunktion är vanligtvis orala läkemedel tillhörande gruppen PDE-5 hämmare (Sildenafil, Tadalafil, Avanafil) som tas i tablettform.

Lokalbehandling i urinröret

När orala och lokala läkemedel inte ger önskad effekt eller orsakar biverkningar, kan nästa steg i behandlingen av erektil dysfunktion bestå i injektion av läkemedlet förs/sprutas in i urinröret för vidare spridning till svällkropparna. Injektionen utförs av patienten själv inför sexuell aktivitet.

Lokal injektionsbehandling i svällkropparna

När ovanstående orala och lokala läkemedel inte ger önskad effekt eller förorsakar biverkningar, kan nästa steg i behandlingen av erektil dysfunktion bestå i injektion av läkemedel direkt i svällkropparna. Injektionen utförs av patienten själv inför sexuell aktivitet.

Sexhjälpmedel

Vakuumbaserad penispump (hand- eller batteridriven) och penisring kan användas för sig eller i kombination med läkemedelsbehandling.

OPERATION

Behandling med implantation av penisprotes

Om ingen av ovanstående behandlingar ger önskad effekt eller om de medför oönskade biverkningar och mannen fortsatt har önskan om att kunna få erektion, finns en sista behandlingsmöjlighet där man implanterar en penisprotes. Att få en penisprotes innebär att man måste genomgå en operation där konstgjort material opereras in i penis.

Fördelen med en penisprotes är att den ger en pålitlig erektion, som kan behållas länge. När man önskar kan man vanligtvis få normal utlösning och orgasm. Metoden är välbeprövad och har använts sedan 1970-talet och studier visat att upp till 90 % eller fler av alla patienter och deras partners är nöjda med funktionen.

Olika typer av penisproteser

Det finns flera olika modeller och tillverkare av penisproteser. Som grundprincip består protesen av ett par cylindrar som placeras i svällkropparna i penis. Protesen är i sin helhet placerad i kroppen och syns inte på ytan. Materialet som används i proteserna består oftast av silikon.

Operation med implantation av penisprotes utförs på Perituskliniken av högspecialiserade implantatkirurger med spetskompetens inom området. 

Operationen tar cirka 2 timmar och under operationen är man sövd. Efteråt får man vanligtvis vara inlagd för smärtlindring och observation 1-2 dagar innan man kan gå hem. Smärtan och svullnaden i området avtar i veckorna efter operationen och efter 6 veckor planeras ett  återbesök på mottagningen för kontroll och instruktion i hur protesen fungerar. Därefter kan man vanligtvis börja använda protesen.