Välkommen till Peritusklinikens information om erektil dysfunktion och operation med penisimplantat

av specialistläkare i urologi, Ane Krag Jakobsen.

Erektil dysfunktion

Vid sexuell upphetsning aktiveras nerverna som omger penis. Musklerna runt artärerna slappnar av och mer blod flödar in i penis, som blir styv, eller erigerad. Erektionen drar ihop venerna så att blodet inte kan lämna penis, vilket gör att penis förblir erigerad. Störningar i en eller flera av dessa mekanismer kan leda till sviktande erektion.

Erektionssvikt eller erektil dysfunktion (ED) innebär en ihållande oförmåga att få eller bibehålla en erektion som är tillräckligt styv för att ha sexuellt umgänge.

Vem drabbas

Erektionssvikt är vanligt förekommande och ökar med stigande ålder och tillkomst av andra sjukdomar. Således upplever ungefär 20 % av europeiska män över 30 år erektionsstörningar och mer än hälften av männen över 40 år har någon grad av sviktande erektion.

Erektionssvikt kan orsakas av skada på nerver och kärl, hormonella störningar, psykologiska faktorer eller en kombination av dessa. Vanligaste fysiska orsakerna till erektionssvikt är hjärt-kärlsjukdom (40 %), diabetes (30 %), läkemedel (15 %), kirurgi, strålning eller annan skada i bäckenregionen (6 %), neurologisk sjukdom (5 %), hormonella störningar (3 %).

Efter operation för prostatacancer rapporterar 10-46 % av männen besvär med erektionssvikt vid uppföljning 1 år efter operationen. Efter strålning drabbas 50 % av männen av ED.

Söka vård

Om du upplever att väntetiderna inom offentlig sjukvård för bedömning och behandling av dina besvär med sviktande erektion är för långa, kan Perituskliniken vara ett alternativ. Till oss kan du komma för utredning och behandling. Det kan ske via remiss från läkare/urologspecialist i din hemmaregion, via din sjukförsäkring eller genom din egen finansiering.

Utredningar och undersökningar

När du kommer till oss på Perituskliniken för utredning och behandling av erektil dysfunktion får du träffa sjuksköterska och urolog med högspecialiserat kompetens inom området.

Vid erektionssvikt är det viktigt att eventuella bakomliggande sjukdomar såsom diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och hormonella störningar är så välbehandlade som möjligt. Detta sker via primärvården och hos specialister inom respektive områden. Det är likaledes av yttersta vikt att försöka sluta röka.

Förberedelser

Inför mottagningsbesöket på Perituskliniken får du:

  • Fylla i frågeformulär angående din hälsa och livsstil, dina aktuella och tidigare besvär, sjukdomar, behandlingar, eventuella operationer, läkemedel och allergier.
  • Fylla i frågeformulär angående ED.
  • Kontrollera blodprover (hormonprover, långtidsblodsocker, blodfetter).

Mottagningsbesök

Under mottagningsbesöket kommer du i samtal med sjuksköterska och urolog att få berätta mer om dina besvär samt gå igenom dina svar på frågeformulären och resultat av blodprover.

Härefter kommer urologen att utföra en allmän yttre kroppsundersökning och riktad undersökning av penis och yttre könsorgan.

Till slut kommer ni att diskutera vilken behandling som är bäst lämpad för behandling av dina besvär och hur behandlingen ska följas upp.

Erektionssvikt behandlas i första hand med läkemedel och hjälpmedel. Om dessa behandlingar inte ger önskad effekt kan det vara en möjlighet att operera in en penisprotes. Samtliga behandlingsalternativ för ED finns tillgängliga på Perituskliniken.

Behandlingar

Orala läkemedel

Första steg i behandlingen av ED är vanligtvis orala läkemedel tillhörande gruppen PDE-5 hämmare (Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil, Avanafil) som tas i tablettform.

Läkemedlet verkar genom att öka blodflödet till penis och kan göra det lättare att få erektion och att behålla den tills samlaget avslutats. Tabletterna tas inom 1 timme före förväntad sexuell aktivitet och fungerar vanligtvis i 4 timmar (upp till 36 timmar med vissa läkemedel). Tabletterna får inte tas oftare än en gång om dagen. Behandlingen ger önskad effekt i ungefär 50–85 % av fallen. Vanligaste biverkningar är huvudvärk, hudrodnad, täppt näsa, upprörd mage. Personer med hjärtkärl-sjukdom som tar nitroglycerin mot kärlkramp avråds från behandling med PDE-5 hämmare. Personer som pga. hjärtkärl-sjukdom har avråtts från sex bör tala med sin läkare/hjärtläkare först.

Behandlingen kan ordineras och följas upp av läkare i primärvården, urolog eller annan legitimerad läkare. Dessa läkemedel ingår inte i läkemedelsförmånen.

Materialet tillhandahålls med tillstånd av Boston Scientific. © 2020 Boston Scientific Corporation eller dess dotterbolag. Alla rättigheter förbehållna.

Lokalbehandling i urinröret

Nästa steg i behandlingen efter orala läkemedel består ofta i lokal behandling i urinröret med substansen alprostadil som finns i form av salvimplantat (Bondil) eller kräm (Vitaros). Dessa läkemedel verkar direkt i svällkropparna genom att vidga blodkärlen och därmed öka blodflödet till penis, vilket framkallar erektion.

Bondil salvimplantat administreras genom att man för in applikatorstammen i urinröret. Erektionen uppstår inom 5–10 minuter. Maximal dygnsdos är högst två doser inom en period på 24 timmar.

Vitaros kräm levereras i minipipetter fyllda med kräm i enkeldoser. Krämen appliceras i urinrörsmynningen. Erektionen uppstår inom 5-30 minuter och varar vanligtvis 1-2 timmar. Maximal dygnsdos är högst en dos inom en period på 24 timmar och får användas maximalt 2-3 gånger per vecka.

Både Bondil och Vitaros måste förvaras i kylskåp. Behandlingen ger önskad effekt i 40–65 % av fallen. Vanligaste biverkningar är irritation, smärta, sveda eller klåda i mannens och/eller partnerns könsorgan, lågt blodtryck och yrsel. De flesta biverkningar försvinner efter några timmar. Vanligaste orsaken till att avbryta behandlingen är otillräcklig erektion, samt smärta och sveda i urinröret.

Behandlingen förskrivs vanligtvis av urolog eller annan läkare med särskild kunskap inom området. Innan behandlingen påbörjas ska patienten få instruktion i hur läkemedlet appliceras i urinröret. Både Bondil och Vitaros omfattas av läkemedelsförmånen.

Materialet tillhandahålls med tillstånd av Boston Scientific. © 2020 Boston Scientific Corporation eller dess dotterbolag. Alla rättigheter förbehållna.

Lokal injektionsbehandling i svällkropparna

När ovanstående orala och lokala läkemedel inte ger önskad effekt eller förorsakar biverkningar, kan nästa steg i behandlingen av ED bestå i injektion av läkemedel direkt i svällkropparna. För närvarande finns 2 olika läkemedel för injektionsbehandling av ED.

Läkemedlet Caverject innehåller substansen alprostadil, som verkar på samma sätt som Bondil och Vitaros, genom att vidga blodkärlen i svällkropparna och därmed öka blodflödet till penis, vilket framkallar erektion.

Läkemedlet Invicorp innehåller dels substansen fentolamin, som verkar genom att vidga blodkärlen i svällkropparna och därmed öka blodflödet till penis, vilket framkallar erektion. Dessutom innehåller Invicorp substansen aviptadil, som verkar genom att hämma avflödet av blodet från penis, vilket hjälper till att bibehålla erektionen. Invicorp förvaras i kylskåp.

Injektionen utförs av patienten själv inför sexuell aktivitet. Erektionen uppstår inom 5-20 minuter och bör inte hålla i mer än 1-2 timmar. Den maximala rekommenderade injektionsfrekvensen är en gång per dygn, dock högst tre gånger per vecka. Behandlingen ger önskad effekt i upp till 60 % av fallen, men trots detta har studier visat att endast runt 20 % fortsätter använda injektionsbehandlingen på sikt. Vanligaste orsakerna till att avbryta behandlingen är otillfredsställande erektion, smärta eller motvilja mot injektioner. Vanligaste biverkningarna är smärtsam och/eller förlängd erektion, penisfibros eller ärrvävnad, blodansamling under huden på injektionsstället.

Behandlingen förskrivs vanligtvis av urolog eller eventuellt annan läkare med särskild kunskap inom området. Innan behandlingen påbörjas ska patienten få instruktion i injektionstekniken. Både Caverject och Invicorp omfattas av läkemedelsförmånen.

Materialet tillhandahålls med tillstånd av Boston Scientific. © 2020 Boston Scientific Corporation eller dess dotterbolag. Alla rättigheter förbehållna.

Sexhjälpmedel

Vakuumbaserad penispump (hand- eller batteridriven) och penisring kan användas för sig eller i kombination med läkemedelsbehandling. Penispumpen består av en ihålig plastcylinder, som placeras över penis. Genom att skapa ett undertryck i cylindern dras blod in i penis. När erektionen har uppstått placeras en elastisk ring runt penisroten för att bibehålla erektionen. Biverkningar till behandlingen innefattar blockerad utlösning, blåmärken på penis och avdomnad eller kall penis. Andelen nöjda patienter ligger initiellt mellan 68–80 %, men trots detta är det många som senare väljer att avbryta behandlingen. Vanligaste orsakerna till att avbryta behandlingen är otillräcklig erektion eller biverkningar, tekniska besvär eller brist på spontanitet.

Materialet tillhandahålls med tillstånd av Boston Scientific. © 2020 Boston Scientific Corporation eller dess dotterbolag. Alla rättigheter förbehållna.

Behandling av ED med implantation av penisprotes

Om ingen av ovanstående behandlingar ger önskad effekt eller om de förorsakar oönskade biverkningar och mannen fortsatt har önskan om att kunna få erektion, finns en sista behandlingsmöjlighet där man implanterar en penisprotes.

Fördelen med en penisprotes är att den ger en pålitlig erektion, som kan behållas så länge och när man önskar och vanligtvis kan man få normal utlösning och orgasm. Metoden är välbeprövad och har använts sedan 1970-talet och studier visat att upp till 90 % eller fler av alla patienter och deras eventuella partners är nöjda med funktionen.

Olika typer av penisproteser

Att få en penisprotes innebär att man måste genomgå en operation där konstgjort material opereras in i penis. Protesen är i sin helhet placerat i kroppen och syns inte på ytan.

Det finns flera olika modeller och tillverkare. Som grundprincip består en penisprotes av ett par cylindrar som placeras i svällkropparna i penis. Materialet som används i proteserna består oftast av silikon. Beroende på typen av protes finns även metalldelar, som är inkapslade av silikonen och därför vanligtvis inte kommer i direkt kontakt med kroppen. Vissa proteser är försedda med bakteriedödande ytbehandling.

Principiellt finns två olika typer av proteser: semirigida stavar och inflatibel (uppumpbar) penisprotes.

Semirigida stavar
består av en kärna av fastare material, oftast någon form av metall, som är konstruerad så den går att böja. Runt om kärnan finns ett mjukt material, oftast silikon. Stavarna placeras i svällkropparna på var sin sida och ger styvhet till penis, så den kan placeras i önskad riktning och möjliggör penetration.

Materialet tillhandahålls med tillstånd av Boston Scientific. © 2020 Boston Scientific Corporation eller dess dotterbolag. Alla rättigheter förbehållna.

En inflatibel penisprotes
består av ett par vätskefyllda cylindrar som implanteras i penis. Genom ett slangsystem förbinds cylindrarna till en pump, som placeras i pungen. Genom att klämma ihop och släppa pumpen upprepade gånger flödar vätska in i cylindrarna och skapar en erektion. Efteråt töms cylindrarna på vätska genom att trycka på en knapp på pumpen och penis återgår till ett mjukt, slakt och visuellt naturligt tillstånd. Vätskan som pumpas in i cylindrarna finns i en reservoar, som antigen finns inkorporerad i den bakre delen av cylindrarna eller som en vätskefylld ballong placerat i den nedre delen av buken.

Vilken typ av protes som passar bäst för den enskilda person avgörs efter noggrann information tillsammans med urologen, som utför operationen.

Operation med implantation av penisprotes utförs på Perituskliniken av högspecialiserade implantatkirurger med spetskompetens inom området. När slutgiltigt beslut om att genomföra operation har fattats, strävar vi efter att utföra operationen utan väntetid.

Materialet tillhandahålls med tillstånd av Boston Scientific. © 2020 Boston Scientific Corporation eller dess dotterbolag. Alla rättigheter förbehållna.

Operation

Inför operationen kommer man till Perituskliniken kvällen innan eller samma morgon som operationen är planerat. Operationen tar runt 2 timmar och under operationen är man sövd. När man vaknar har man oftast en kateter i urinröret, som tas bort innan hemgång och man får vanligtvis vara inlagd för smärtlindring och observation 1-2 dagar efter operationen.

Efter operationen

I dagarna och veckorna efter operationen är det vanligt att ha kraftig smärta, svullnad och missfärgning i området, som successivt avtar. De första 4-6 veckorna efter operationen ska man undvika tunga lyft, sexuell aktivitet och annan fysisk aktivitet utöver promenader och lättare dagligdags aktiviteter.

Efter cirka 6 veckor kommer man på ett återbesök på mottagningen för kontroll och instruktion i hur protesen fungerar. Härefter kan man vanligtvis börja använda protesen.

I samband med operationen förstörs den svampiga vävnad i svällkropparna och endast bindvävshylsan finns kvar där cylindrarna placeras. Det innebär att erektion enbart är möjlig med hjälp av penisprotesen och inga naturliga erektioner eller erektioner framkallad av läkemedel eller andra hjälpmedel kommer att fungera efter operationen.

Effekt, biverkningar och komplikationer

När man har en penisprotes finns det en liten risk för infektion. För att minska risken ges förebyggande antibiotisk behandling i dagarna innan och efter operationen. Det finns även en liten risk för skada på urinröret eller annan vävnad i penis, vilket kan resultera i att protesen får tas ut eller bytas. Dessutom finns en risk för mekaniskt fel på protesen, som kan leda till ny operation. Dock fungerar merparten av implanterade proteser utan problem under många år, innan eventuell åldersbetingad dysfunktion gör att protesen får tas ut eller bytas vid en ny operation. Således har en studie visat att 94 % av implanterade proteser fortfarande var i bruk och fria från revision 7 år efter operationen. 

Vårdgarantin

Vårdgarantin är en lagstadgad rättighet som innebär att man ska få vård inom en viss tid. Vårdgarantin anger inom vilka tidsgränser olika vårdinsatser ska erbjudas, efter att beslut om vård har fattats.

Förstärkt vårdgaranti från 1 januari 2019
Den delen av vårdgarantin som gäller inom primärvården har förstärkts från den 1 januari 2019. Förstärkningen innebär att patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar.

Bedömningen ska göras av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. 

Du har alltså rätt att

  • få kontakt med primärvården inom 0 dagar
  • få medicinsk bedömning inom 3 dagar
  • få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar

efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar.

 

Vill du ha mer information?

Kontakta oss