Från och med måndag den 1 mars 2021 kan patienter med urinvägssjukdomar som väntat längre än vårdgarantins tidsfrister välja Perituskliniken för utredning och behandling.

Perituskliniken har tecknat ett vårdgarantiavtal med Region Halland. Det innebär att när regionen inte kan bistå en patient inom den halländska vårdgarantins 60 dagar så erbjuds patienterna att komma till annan vårdgivare som de har avtal med.

Även utomlänspatienter, det vill säga patienter folkbokförda i andra regioner, ges genom detta avtal möjlighet att välja Perituskliniken genom att åberopa vård- och behandlingsgaranti. För hänvisning till Perituskliniken krävs ett godkännande av hemregionen.

”Vi är stolta över att vi nu får vårt första regionavtal och därmed tar ett viktigt steg på vägen mot att bli ett komplement till den offentliga vården.” – VD Åsa Dahm.

– Avtalet gäller uteslutande benigna tillstånd. Det finns också ett stort behov när det gäller t.e.x prostatacancer där medianväntetiden från remiss till behandling är upp till 150 dagar. Här är vårt tydliga budskap att vi har tillgänglig kapacitet att bistå regionerna ytterligare i arbetet med att korta de växande vårdköerna samt väntetiderna i prostatacancervården, säger medicinskt ledningsansvarig docent Göran Ahlgren.

Perituskliniken är ett specialistsjukhus med hela vårdkedjan på sjukhuset – en s.k. “one-stop-clinic” och har varit i drift sedan den 7 september 2020. Perituskliniken är etablerat med målet att skapa vård utan väntan.

För information vänligen kontakta

Susanne Aspehall-Malm, verksamhetschef Telefon: 046-288 6004

Göran Ahlgren, medicinskt ledningsansvarig Telefon: 046-2886045

Åsa Dahm, VD Telefon: 046-288 6001

Peritusklinikens etableringen har möjliggjorts av en totalfinansiering med en betydande investering från tre entreprenörfamiljer: Familjen Mats Paulsson (Peab), som också bidrog med startkapital till Medicon Village, Göran Ennerfelt och Antonia Ax:son Johnson samt familjen Rune och Johan Andersson från Mellby gård-koncernen.

För mer information om Perituskliniken: https://perituskliniken.se