Per-Anders Abrahamsson

Medicinskt ansvarig

Perituskliniken är ditt drömprojekt, men hur ska projektet förverkligas?

“Med tekniskt avancerad utrustning och spetskompetenta medarbetare kommer Perituskliniken att kunna erbjuda patienter en vård i nivå med ledande centra nationellt och internationellt. Kliniken kommer att bli en aktör med unika möjligheter till banbrytande forskning, utbildning och kompetensutveckling.

Personalbristen i sjukvården är ingen isolerad svensk företeelse – det är ett bekymmer runt om i västvärlden. Hur undgår Perituskliniken det problemet?

“Perituskliniken kommer inte att få problem med rekrytering. Vi kommer att erbjuda gynnsamma arbetsvillkor och skapa en attraktiv arbetsmiljö som gynnar medarbetarnas arbetsglädje och uppmuntrar till kompetensutveckling. Allt till gagn för patienterna.”

“Den allmänna sjukvården är idag underdimensionerad för en växande och allt äldre svensk befolkning. Dagens patienter ställer dessutom allt högre krav på hälso- och sjukvården. Det har gjort sjukvården mycket tungarbetad och att många medarbetare lämnar.”

“För stora patientgrupper betyder det lång väntan på behandling, ett allvarligt hot mot hälsa och liv som Perituskliniken vill bidra till att avvärja.”

Perituskliniken kommer inledningsvis att koncentrera verksamheten på prostataproblem. Vilka patientgrupper kommer därefter att kunna räkna med hjälp?

“Till att börja med kommer vi att fokusera på min egen specialitet urologi, ett område som omfattar långt mer än prostatacancer. Andra cancerformer inom urinvägarna står för 1/3 av all cancer i Sverige. Andra patientgrupper med behov av bättre tillgänglighet är bland annat godartad prostataförstoring, infektioner, sten, ofrivilligt urinläckage, impotens och andra sjukdomar inom urinvägarna.”

“Perituskliniken kommer att ha flexibiliteten att erbjuda andra patientgrupper vård, som till exempel kvinnor med gynekologiska sjukdomar. Problemområden med långa väntetider kommer alltid att finnas. Behoven kommer att variera över tid.”

Du nämnde forskning och utveckling. Vilket medicinskt område är du mest inriktad på?

“Jag håller en aktiv kontakt med ledande centra och forskare runt om i världen, dels från min tid i USA och senast som Generalsekreterare för Europeisk Urologi (European Association of Urology).”

“Ett viktigt fundament för Perituskliniken är att skapa unika förutsättningar inte bara för patientnära forskning utan också att utveckla ett nära samarbete med etablerade och framstående forskningsgrupper på Medicon Village.”

“Ett redan upparbetat nätverk av internationellt erkända forskare ger Perituskliniken betydande förutsättningar för medverkan till förbättrad diagnostik och behandling inom främst cancersjukdomar.“