Information om covid-19

  • Om du har minsta symtom på förkylning ska du stanna hemma – boka om din tid.
  • Du ska ha varit symtomfri 48 timmar innan du kan besöka oss.
  • Håll avstånd vid besök hos oss.
  • Tvätta händerna ofta.
  • Använd munskydd om du önskar det.
  • Vi använder visir för din och vår säkerhet.
  • Anhöriga får inte följa med in på kliniken.