Information till leverantörer

Faktureringsadress:

Perituskliniken AB
5567674345
FE876341
737 83 Fagersta
Sweden

Alla pappersfakturor skannas vilket innebär att alla fakturor och följesedlar måste hålla hög kvalitet när det gäller läsbarhet och utseende. Faktura samt eventuella underbilagor får inte häftas ihop. Vänligen skicka inte med fakturakopior och kopior på följesedlar.

Det går även bra att skicka fakturor via e-post till nedanstående adress.

invoices-5567674345@vismabpo.se

Information om format och dylikt för fakturor via e-post finns nedan:

 • E-post som fakturabilderna bifogats till måste uppnå de krav som specificeras i 1.1 Krav E-post.
 • De fakturabilder som bifogats i E-post måste uppnå de formatkrav som specificeras i 1.2 Formatkrav Fakturabilder.

1.1. Krav E-post

Följande krav ställs på den e-post som inkommer till Azets Insights skanningcenter:

 • Fakturabilden måste finnas med som bilaga i inkommande e-post.
 • Flera bilagor i ett och samma e-postmeddelande hanteras förutsatt att bilagorna har olika namn. Om bilagorna har samma namn kommer endast en av bilagorna att hanteras.
 • Notera att det endast får finnas en faktura per bilaga. Om fakturan är flersidig måste dessa sidor sammanfogas till en fil innan de skickas till Azets skanningcenter.
 • Löpande text i e-postmeddelandet kommer inte att behandlas.
 • E-postmeddelandets totala storlek, inklusive bilagor får ej överstiga 20 Mb.
 • Mottagarens fakturaadress måste finnas på fakturan, precis som på fysiska fakturor som skickas med post.

1.2. Formatkrav Fakturabilder

Följande formatkrav ställs på de filer som bifogats till e-post och sedan skickats till Azets Insights skanningcenter: (Om kraven på filformat inte uppfylls kommer fakturan inte att registreras)

 • Filändelsen måste vara ”.PDF” eller ”.TIF”. Övriga bilagor kastas. Filändelsen kan vara gemener eller versaler.
 • PDF-filer måste vara riktiga PDF-dokument av version 1.3 eller högre.
 • PDF-filer som innehåller en skannad bild med PDF, som ett “skal” kommer ej att kunna hanteras. Det finns t.ex. programvaror som kan göra om JPG-bilder till PDF-filer, dessa stöds inte av E-posttjänsten.
 • PDF-filerna får inte vara lösenordsskyddade eller låsta på annat sätt.
 • TIF-filer måste vara av TIF grupp 4, 1-bits färgdjup, dvs. Svart-vit med en upplösning på 300dpi.
 • Filnamnet får bara innehålla följande tecken: a-z, A-Z eller 0-9.

1.3. Återsändning

Återsändning sker till avsändaradressen tillsammans med ett felmeddelande. Detta sker när filformatet inte är PDF eller TIF.

1.4. Arkivering av e-postfakturor

De hanterade fakturorna lagras digitalt hos Azets Insight enligt gällande lagkrav.

 


Bolagsinformation

Perituskliniken AB
556767-4345
Scheelevägen 8, 223 63 Lund
+46 (0) 46-288 60 60

Info@perituskliniken.se
Vd: Åsa Dahm