Information till leverantörer

Faktureringsadress:

Perituskliniken AB
Kund-id FTX6564
FE 301
105 69 Stockholm
Sweden

I första hand önskar vi få e-fakturor

E-fakturor kopplas mellan ekonomisystem med hjälp av organisationsnumret. Vi använder oss av Crediflow som fungerar med de flesta ekonomisystem idag. Ni behöver inte lägga in något GLN nummer, det räcker med organisationsnumret.

I andra hand önskar vi få fakturan mejlad i pdf-format.

E-postadress för mailfakturor:      inbox.lev.1402579@arkivplats.se           

I tredje hand önskar vi få pappersfaktura skickad till inscanningscentral:

Adress till pappersfakturor:

Perituskliniken AB
Kund-id FTX6564
FE 301
105 69 Stockholm

Observera att denna fakturaadressen med ID numret måste anges på adressfältet på varje faktura. Det räcker inte med att det står skrivet på kuvertet.

Fakturakopior, påminnelser, följesedlar, information och reklammaterial mm skall inte adresseras till dessa adresser. Detta material adresseras istället direkt till oss på adress:

Perituskliniken AB
Scheelevägen 8
223 63 Lund

Bolagsinformation

Perituskliniken AB
556767-4345
Scheelevägen 8, 223 63 Lund
+46 (0) 46-288 60 60

Info@perituskliniken.se
Vd: Åsa Dahm