Erektionssvikt också kallad erektil dysfunktion innebär en ihållande oförmåga att få eller
bibehålla en erektion, som är tillräckligt styv för att ha sexuellt umgänge. Problemet är
vanligare än folk tror och ökar med åldern och tillkomsten av andra sjukdomar. Studier
har visat att mer än hälften av män över 40 år upplever någon grad av erektionssvikt.

Varför får man erektionssvikt?
Både fysiska och psykologiska faktorer kan spela in vid erektionssvikt och ofta är det en
kombination av flera olika orsaker som leder till att problemet uppstår.
Bland de fysiska orsakerna till erektionssvikt är det vanligaste någon form av skada på
nerver eller kärl till svällkropparna i penis som följd av diabetes, hjärtkärlsjukdom eller
neurologisk sjukdom som till exempel MS eller Parkinsons sjukdom. Testosteronbrist och
andra hormonella störningar samt livsstilsfaktorer som rökning, alkohol, kost, motion
och sömn kan också vara medverkande orsaker till att erektionssvikt uppstår.

Hur vanligt är erektionssvikt efter behandling av prostatacancer?
För män som genomgår operation eller strålbehandling för prostatacancer eller annan
cancer i bäckenregionen kan erektionssvikt uppstå som följd av skada på nerver och kärl
till svällkropparna.
Direkt efter en operation för prostatacancer upplever de flesta att erektionen fungerar
sämre, men för många förbättras funktionen inom det första året. Studier visar att mellan
10 och 46 % av männen rapporterar fortsatta problem med erektionen 1 år efter
operationen.

När uppstår problem oftast efter behandling av prostatacancer?
De flesta män upplever ingen tydlig försämring av erektionen omedelbart efter
strålbehandling för prostatacancer, men studier visar att runt 50 % av männen med tiden
utvecklar erektionsproblem.

Vilka behandlingar finns?
Oavsett vad orsaken är, finns det flera olika behandlingar som kan hjälpa till att återskapa
erektionsförmågan. Oftast börjar man med att testa någon form av tablettbehandling,
som kan förskrivas av allmänläkare eller annan läkare med kunskap inom området. Om
tabletterna inte ger tillräcklig effekt finns även salvor och sprutor där läkemedlet tillförs
direkt till svällkropparna. Som supplement eller alternativ till läkemedelsbehandlingen kan
man också använda hjälpmedel i form av penispump och penisring.

När kan operation bli aktuellt?
För de flesta män fungerar någon av ovanstående behandlingar bra. Men i vissa fall är
behandlingen inte tillräckligt effektiv eller så ger den oacceptabla biverkningar. I sådana
fall kan man överväga att utföra en operation där man sätter in en penisprotes.
Operationen utförs på ett fåtal högspecialiserade urologkliniker i landet av urologer med
särskild kompetens inom implantatkirurgi.

Vart kan jag vända mig för att få hjälp?
Första steget på vägen till att få hjälp, är att inse hur vanligt erektionssvikt är och att våga
prata om problemet. Om man som man upplever att erektionen börjar svikta kan det
vara en bra idé att vända sig till sin allmänläkare, som både kan upptäcka och behandla
bakomomliggande sjukdomar och samtidig skriva ut tablettbehandling för att avhjälpa
erektionssvikten. Om problemet kvarstår kan det vara nödvändigt att komma vidare till
en specialistmottagning med särskild kompetens inom området för en mer fördjupad
bedömning och behandling.

På Perituskliniken är vi specialister på att utreda och behandla erektionssvikt. Vi jobbar i
team bestående av sjuksköterska och urologer med lång erfarenhet inom området och vi
erbjuder samtliga behandlingsalternativ inklusive penisprotesoperation för att återställa
erektionsförmågan. Du är alltid välkommen att vända dig till oss för att höra mera om
hur vi kan hjälpa dig.