Klinikken er indrettet med den mest moderne kirurgiske udrustning. Vi har den bedste MR scanner og en PET scanner, som vi anvender til at påvise eller udelukke spredning af cancer. Blodprøver og vævsprøver analyseres på klinikken eller, med korte svartider, på CE-certificeret laboratorium (UNILABS).

Når du får behandling i Sverige har du samme rettigheder som patienter som bor i Sverige. Der er blandt andet en lovpligtig patientforsikring og, når det behøves, uvildig granskning af IVO (Inspektionen av vård och omsorg) ved behandlingsskade. Spørgsmål vedrørende behandling og rehabilitering besvares via direkt kontakt med Perituskliniken. Du bliver tildelt en kontaktsygeplejerske og får ved behov kontakt med behandlingsansvarlig læge i form af telefon, besøg eller ”videokonsultation”.

Ansøgning om forhåndsgodkendelse

Når du søger om forhåndsgodkendelse fra din hjemmeregion til behandling på Perituskliniken, skal du afgive følgende oplysninger:

  1. Dine personlige oplysninger.
  2. Kopi af lægehenvisning til sygehusbehandling. I nogle tilfælde kan du have fået et tilbud om hospitalsbehandling uden først at have modtaget en henvisning. I så fald skal du i stedet indsende en kopi af tilbuddet.
  3. Din tilladelse til, at hjemmeregionen må indhente de supplerende oplysninger om din helbredstilstand mv. nødvendig for at vurdere ansøgningen.
  4. Peritusklinikens beskrivelse af den behandling, ansøgningen omfatter.
  5. Peritusklinikens pristilbud.
  6. Behandlingsdato ifølge Perituskliniken.
  7. I din ansøgning beder du hjemmeregionen om at anvende de regler, der betyder, at du får mest mulig refusion for dine udgifter til behandling på Perituskliniken.

Efter beslutning om forhåndsgodkendelse

Hvis kravene til forhåndsgodkendelse er opfyldt, erstatter din bopælsregion for behandlingen med op til den takst det ville koste på et dansk sygehus. Når du modtager en afgørelse om forhåndsgodkendelse, sender du denne hurtigst muligt til Perituskliniken.

Det gælder selvom du får en beslutning som du er utilfreds med.

Når du har fået ret til erstatning, sender Perituskliniken dig en aftale om behandlingen, som du underskriver og returnerer til Perituskliniken.

Medbring det europæiske sygesikringskort (det blå EU-sygesikringskort), når du rejser til Perituskliniken. Den nemmeste måde at ansøge om dette er via www.borger.dk

Du betaler for behandlingen på Perituskliniken med dine egne penge. Hvis du har modtaget en forhåndsgodkendelse, vil du modtage erstatning fra din hjemmeregion.

Perituskliniken giver dig information som du har brug for når du skal søge erstatning.

Ansøgning om betaling

Efter hjemkomsten til Danmark søger du om erstatning fra din region. Vær opmærksom på, at du ikke skal søge om erstatning fra ” Styrelsen for Patientsikkerhed “. I ansøgningen til hjemmeregionen skal du vedhæfte følgende oplysninger:

  1. Peritusklinikens beskrivelse af den behandling patienten har modtaget.
  2. En faktura specificeret og godkendt af Perituskliniken med dokumentation for, at fakturaen er betalt.
  3. Oplysninger om hvordan du ønsker at regionen skal betale dig.

Du skal normalt selv betale rejseudgifterne til og fra Perituskliniken. Hvis du har spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os eller din hjemmeregion.

Kontaktinformation

Du kan nå os på telefon +46 46-2886060 mandag – fredag kl 8.00-10.00 og kl 13.00-14.00. Du kan også kontakte os gennem bookningsfunktionen på vores hjemmeside https://www.perituskliniken.se/en/bokning/ eller på mail info@perituskliniken.se

Perituskliniken giver dig information om behandling, priser og behandlingstider. Dette er oplysninger du har brug for til den ansøgning du skal sende til din hjemmeregion.

Du skal søge om forhåndsgodkendelse fra din hjemmeregion, hvis du ønsker, at hjemmeregionen skal betale for din behandling på Perituskliniken. Kontaktoplysninger til din hjemmeregion kan findes her: https://stps.dk/da/eu-sygesikring/koeb-af-behandling-i-udlandet/vejledning-hos-de-nationale-kontaktpunkter/. Nogle hjemmeregioner har særlige ansøgningsskemaer som du kan bruge.

Mere information kan findes her:
https://www.sst.dk/da/Opgaver/Patientforloeb-og-kvalitet/Rettigheder/Behandling-i-udlandet
https://stps.dk/da/eu-sygesikring/koeb-af-behandling-i-udlandet/