Vision och mål

Kort om kliniken

Perituskliniken är en långsiktig satsning inom avancerad cancervård som innebär en resursförstärkning och fungerar som ett komplement till den offentliga sjukvården inom diagnostik och behandling samt forskning och utbildning.

I de fall regionerna inte kan uppfylla vårdgarantin kan patienter remitteras till Perituskliniken om regionen har ett vårdgarantiavtal med oss. Patienter kan även stå för vårdkostnaderna själva, eller via privata sjukförsäkringar. Ambitionen är att skapa vård utan väntan. Om en kö skulle uppstå kommer ett prioriteringsbeslut alltid att grundas på en medicinsk bedömning.

Spetskompetens utan väntan

Arbetet med medicinsk metodik och teknik, organisation samt arbetsprocess leds av docent och överläkare Göran Ahlgren samt VD Åsa Dahm. En specialistutbildad och kompetent personalstyrka är knuten till kliniken.

Peritusklinikens tekniskt avancerade utrustning möjliggör att tiden mellan diagnos och behandling kortas, vilket minskar risker, oro, lidande och kostnader.

Ständigt i framkant

Ett viktigt område är fortbildning för sjuksköterskor och läkare. Perituskliniken har ett fortlöpande program för kompetensutveckling.

Långsiktigt kapital möjliggör etableringen

Perituskliniken har möjliggjorts av en grupp investerare: Familjen Andersson, Mellby Gård; Mats Paulsson, PEAB; samt Göran Ennerfelt och Antonia Ax:son Johnson, alla med ett engagerat och långsiktigt perspektiv på etableringen.

Initiativtagare

Perituskliniken är resultatet av en mångårig dröm och vision. Bakgrunden till vår inriktning och valet att arbeta med prostatacancerpatienter är att Per-Anders Abrahamsson, professor emeritus, urolog och initiativtagare till Perituskliniken, länge haft en dröm om att starta ett komplement till offentlig sjukvård som kan hjälpa till att avlasta det offentliga systemet med patienter inom främst urologi.

Per-Anders Abrahamsson är idag Senior Medical Advisor på kliniken samt sitter i Peritusklinikens styrelse.

Vision och mål

Vår ambition är att etablera en kliniken i frontlinjen avseende personal med spetskompetens, utbildning, och forskning i takt med den förväntade snabba medicinska utvecklingen.

Vår målsättning är att:

  • skapa ett välfungerande sjukhus genom att ha välutbildad, erfaren personal med spetskompetens.
  • ha korta ledtider från diagnos till behandling och uppföljning.
  • ha diagnostik och behandling med utrustning och kompetens av högsta kvalitet i frontlinjen.
  • ha betydande flexibilitet anpassat efter vårdbehov med verksamhet dygnet om fem dagar per vecka.
  • ha forskning och utbildning som viktig del i verksamheten.
  • ta emot patienter enligt enskilda avtal, vårdgaranti, patienter med sjukförsäkring och de som själva vill bekosta sin utredning och behandling. Alla skall erbjudas behandling och vård av högsta kvalitet med prioritering efter medicinskt behov.
  • primärt prioritera sjukdomar inom urinvägarna med särskild inriktning på prostatacancer.
  • på sikt kunna hantera andra diagnosgrupper utanför urologins värld.

Peritusklinikens ledord är: Vård efter medicinska behov och vård utan väntan.

Forskning

Den ambitiösa satsningen på en fullutrustad klinik med diagnostik och behandlingsmöjligheter i absolut framkant möjliggör utövandet av klinisk forskning.

För att utveckla bättre diagnostik och behandling av cancer kommer kliniken att sträva efter samarbeten med ledande forskningsgrupper inom och utom forskningscentrat Medicon Village.

Placeringen av kliniken i hjärtat av Medicon Village är ett strategiskt val och det finns redan planer på samarbeten och forskningsprojekt i partnerskap med forskningsgrupper på området.

Perituskliniken har ambitionen att delta i randomiserade fas II- och III-studier av nya läkemedel avseende både cancer och icke-cancerrelaterade sjukdomar.

 

Vill du ha mer information?

Kontakta oss