Vi erbjuder

Välkommen till Perituskliniken. Vi erbjuder högspecialiserad vård av i första hand urologiska sjukdomar.

Perituskliniken tar emot dig som patient i modernt utrustade lokaler med den senaste teknologin inom röntgen, provtagning och operation. Vår röntgenavdelning använder magnetkamera och datortomografi inklusive spårämnesundersökningar (PET) i diagnostiken.

Eftersom vi förfogar över alla delar i utredningskedjan kan vi erbjuda snabba utredningar och korta väntetider för den kirurgi vi utför.

Vi erbjuder utredning av:

 • förhöjt PSA.
 • blod i urinen.
 • prostatabesvär.
 • manlig inkontinens.
 • andra urologiska sjukdomar.
 • second opinion.

Vi erbjuder följande operationer:

 • robotassisterad kirurgi för prostatacancer.
 • hyvling (TUR-P) för godartad prostataförstoring.
 • laserbehandling av benign prostataförstoring.
 • kryoterapi (kryoterapi) för återfall efter strålbehandling av prostatacancer.
 • hyvling (TUR-B) av blåstumörer.
 • robotassisterad njuroperation.
 • operationer för manlig inkontinens.
 • penisoperationer.
 • mindre urologiska ingrepp; sterilisering, förhudskirurgi, hydrocele.

Perituskliniken har specialister inom urologi, röntgen och anestesi. Vi ser fram emot att se dig som en patient hos oss.

Du kan läsa mer om våra specialistområden här.

Patienter med en cancerdiagnos har ofta svårt att navigera i ett komplext system med många vårdkontakter. Perituskliniken har därför specialistutbildade kontaktsjuksköterskor inom urologi och onkologi som koordinerar vården och behandlingen genom hela vårdförloppet och eventuella vårdövergångar mellan privat och offentlig vård. Perituskliniken följer alla regulatoriska krav när det gäller dokumentation och löpande inrapportering i nationella kvalitetsregister.

Patientsäkerhet

Peritusklinikens har nollvision avseende vårdskador och bedriver systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbetar förebyggande genom att förhindra vårdskador i enlighet med Patientsäkerhetslagen (2010:659) och Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).

Perituskliniken har tagit fram rutiner för systematisk uppföljning av verksamheten och rutiner för avvikelsehanteringen.

 

Vill du ha mer information?

Kontakta oss