SYMTOM

I sina tidigaste stadier är prostatacancer symtomlös. Problem att tömma urinblåsan beror oftare på godartad förstorad prostata (BPH) än på prostatacancer och en del symtom är desamma. Följande symtom kan orsakas av cancer:

 • Behovet att urinera ofta, speciellt nattetid.
 • Svårigheter att få igång urineringen eller att hålla tillbaka urinen.
 • Oförmåga att urinera.
 • Smärtsam eller brännande urinering.
 • Svårigheter att få erektion.
 • Smärtsamma ejakulationer.
 • Blod i urin eller sädesvätska.
 • Återkommande smärtor eller stelhet i ländrygg, höfter eller lårens överdel.

Har du något av ovanstående symptom är du välkommen att kontakta oss för en konsultation. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

UTREDNING OCH BEHANDLING

Vi erbjuder snabba utredningar eftersom vi förfogar över alla delar i utredningskedjan och därmed minimerar vi väntetiden.

 • Förhöjt PSA
 • Undersökning med magnetkamera
 • Biopsi
 • Diagnos 

De initiala provsvaren får du redan inom några dagar. Hos Perituskliniken blir du färdigutredd inom ca 2 veckor.

SECOND OPINION

Har du fått en cancerdiagnos och en behandlingsplan hos en annan vårdgivare, erbjuder vi även så kallad second opinion. Det innebär att våra specialister granskar relevanta journalhandlingar och gör en ny bedömning av din optimala behandlingsplan. I dessa bedömningar deltar urolog, onkolog och röntgenläkare.

UTREDNING

Vi erbjuder alla delar i utredningen, inkl. avancerad bilddiagnostik för förfinad diagnostik vid tumörsjukdomar.

PSA-test

Hos oss kan du ta blodprov och få ett fastställt PSA-test inom några få dagar. PSA ökar med stigande ålder p.g.a. ökad förekomst av godartad prostataförstoring. Vi följer de nationella riktlinjerna och referensvärden och gör en individuell bedömning om du behöver ytterligare undersökningar vid misstänkt prostatacancer.

Palpation

Palpation innebär att läkaren känner på prostatakörteln genom ändtarmsväggen med sitt pekfinger. Om körteln är hård eller osymmetrisk kan det tyda på att en tumör har utvecklats och fler utredningar ordineras.

Riskfri metod för vävnadsprov/biopsi

Perituskliniken använder sig av en modern och riskfri metod för att ta vävnadsprover där specialisten går in genom huden framför ändtarmen istället för via ändtarmsväggen. Därmed minimeras risken för blodförgiftning.

Fusionsbiopsi

Magnetkameraundersökning av prostata i kombination med ultraljud anses idag vara den säkraste metoden för att påvisa eller utesluta cancer. Denna metod används på kliniken i samband med att vävnadsprov/biopsi genomförs.

PET-DT

Perituskliniken är det enda privatsjukhuset i Sverige som erbjuder PET-kamera i kombination med skiktröntgen. PET-DT används för att diagnostisera tumörer samt följa effekterna av en behandling.Vid en PET-undersökning sprutas ett radioaktivt spårämne in i kroppen. Eftersom tumörceller har en hög ämnesomsättning ansamlas en större mängd av spårämnet i tumörceller än i intilliggande friska celler. Det är denna ansamling av det radioaktiva ämnet som syns på bilderna.Undersökningen är smärtfri och tar i genomsnitt en timme. Patienten måste ligga stilla och får därför kuddar som stöd för huvud och kropp.Biverkningar efter en PET-undersökning är sällsynta. Stråldosen är relativt liten och det radioaktiva ämnet har kort levnadstid (halveringstid). Ämnet försvinner därmed snabbt ur kroppen.

BEHANDLINGSALTERNATIV

Aktiv monitorering

Du kan välja att vänta med behandling om cancern bara finns i prostatan och växer långsamt. I stället får du komma på regelbundna kontroller. Det kallas aktiv monitorering. Kontroller kan ske ungefär var sjätte månad. Då får du lämna ett PSA-prov. Läkaren känner på prostatan genom ändtarmen. Du kan också behöva bli undersökt med magnetkamera och lämna vävnadsprov. Du får behandling om kontrollerna visar att cancertumören börjar utvecklas.

OPERATION

På Perituskliniken arbetar några av landets ledande robotkirurger. Vi har den senaste versionen av DaVinci Xi operations robot. Med den kan man utföra många olika typer av kirurgi inklusive prostata och njurkirurgi.

Robotassisterad kirurgi för prostatacancer

Robotassisterad kirurgi för prostatacancer innebär att operatören styr robotinstrumenten genom fyra titthål i kroppen (titthålskirurgi). Prostata tas ut genom ett lite större snitt vid naveln. Komplikationer är sällsynta, men det finns en risk för urinläckage och impotens, vilket din läkare informerar dig om före ingreppet. I regel stannar man en natt efter operationen och går hem dagen efter med kateter i urinblåsan. Katetern tas bort efter 7-10 dagar. Vid en mer aggressiv tumör tas även lymfkörtlarna kring prostata bort. På Perituskliniken kan vi även operera vid återfall efter strålbehandling.

Förberedelse

Inför operationen får du fylla i ett frågeformulär om hur din vattenkastning fungerar samt beskriva din sexuella förmåga. Din läkare kommer att diskutera hur dessa funktioner kan påverkas för just dig. Du får också en namngiven kontaktsjuksköterska som går igenom träning av bäckenbotten inför operationen. Din kontaktsjuksköterska hanterar alla förberedelser inför din operation.

Kontaktsjuksköterskan har tid för dig

Som patient med en cancerdiagnos är det ofta svårt att navigera i ett komplext system med många vårdkontakter. Perituskliniken har därför specialistutbildade kontaktsjuksköterskor inom urologi och onkologi som koordinerar vården och behandlingen genom hela vårdförloppet och eventuella vårdövergångar mellan privat och offentlig vård.

Alla patienter med diagnosen prostatacancer är i behov av rådgivning före, under och efter behandling. Vi erbjuder rehabilitering av inkontinens och impotens efter operationen samt uppföljning med PSA. Vid eventuellt återfall i sjukdomen kan vi utreda och ge råd kring behandling och regelbundna samtal med kontaktsjuksköterskan är då av stor betydelse för din trygghet.

Som patient på Perituskliniken kan du känna dig trygg i att det alltid finns en kontaktsjuksköterska som har insikt i din sjukdomshistoria.