Våra specialistområden

På kliniken finns expertis inom urologiska sjukdomar och röntgen.

Prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män, vid sidan av hudcancer av basalcellstyp.

Läs mer

Godartad förstorad prostata

Godartad förstorad prostata, eller med en fackterm BPH, benign prostatahyperplasi, är ett vanligt tillstånd som uppkommer när cellerna i prostatan ökar i antal. Det är en naturlig del av åldrandet.

Läs mer

Urininkontinens

Ansträngningsutlöst urininkontinens, eller stressinkontinens, innebär ofrivilligt läckage av urin i samband med fysisk ansträngning där buktrycket ökas.

Läs mer

Erektil dysfunktion

Erektionssvikt kan orsakas av skada på nerver och kärl, hormonella störningar, psykologiska faktorer eller en kombination av dessa.

Läs mer

Röntgen

All bild- och funktionsdiagnostik som genomförs i sjukvården är möjlig men fokus läggs på de mest moderna tomografiska metoderna som magnetkamera, datortomografi, PET och ultraljudsledda punktioner.

Läs mer