Vård utan väntan

Välkommen till Perituskliniken. Vi erbjuder högspecialiserad vård av i första hand urologiska sjukdomar.

Perituskliniken tar emot dig som patient i modernt utrustade lokaler med den senaste teknologin inom röntgen, provtagning och operation. Vår röntgenavdelning använder magnetkamera och datortomografi inklusive spårämnesundersökningar (PET) i diagnostiken.

Vi erbjuder utredning av:

 • förhöjt PSA.
 • blod i urinen.
 • prostatabesvär.
 • manlig inkontinens.
 • andra urologiska sjukdomar.

Vi erbjuder följande operationer:

 • robotassisterad operation för prostatacancer.
 • hyvling (TUR-P) för godartad prostataförstoring.
 • laserbehandling av godartad prostataförstoring.
 • frysbehandling (kryoterapi) för återfall efter strålbehandling av prostatacancer.
 • hyvling (TUR-B) av blåstumörer.
 • robotassisterade njuroperationer.
 • operationer för manlig inkontinens.
 • penisoperationer.
 • mindre urologiska ingrepp; sterilisering, förhudsoperationer, vattenbråck.

Perituskliniken har specialister inom urologi, röntgen och anestesi. Vi ser fram emot att se dig som patient hos oss.

Kompetens

Göran Ahlgren

överläkare, docent i urologi och ledande robotkirurg i Sverige med fokus på diagnostik och behandling av prostatacancer.

Peter Leander

överläkare, docent och radiolog. Tidigare Regionansvarig radiolog.

Jonas Ingimarsson

överläkare, anestesiolog med erfarenhet av intensivvård.

 • Ane Krag Jakobsen, specialistläkare, kirurg inom implantatkirurgi och funktionella blåsrubbningar (inkontinens) men också robotkirurg.
 • Bo Magnusson, överläkare, profilområde godartad prostataförstoring och endourologi (diagnostik och behandling av ytlig blåcancer och i framtiden behandling av stenar i urinvägarna med laserteknik).

 • Peter Dahm, överläkare, anestesiolog med erfarenhet av intensivvård.
 • Specialistsjuksköterskor (onkologi, urologi, anestesi, intensivvård och bilddiagnostik) med lång erfarenhet inom sina respektive fält.

Patientsäkerhet

Peritusklinikens har nollvision avseende vårdskador och bedriver systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbetar förebyggande genom att förhindra vårdskador i enlighet med Patientsäkerhetslagen (2010:659) och Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).

Perituskliniken har tagit fram rutiner för systematisk uppföljning av verksamheten och rutiner för avvikelsehanteringen.

 

Vill du ha mer information?

Kontakta oss