Om vårdgarantin

Vårdgarantin är en lagstadgad rättighet som innebär att man ska få vård inom en viss tid. Vårdgarantin anger inom vilka tidsgränser olika vårdinsatser ska erbjudas, efter att beslut om vård har fattats.

Förstärkt vårdgaranti från 1 januari 2019
Den delen av vårdgarantin som gäller inom primärvården har förstärkts från den 1 januari 2019. Förstärkningen innebär att patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar.

Bedömningen ska göras av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården.

Du har alltså rätt att

  • få kontakt med primärvården inom 0 dagar
  • få medicinsk bedömning inom 3 dagar
  • få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar

efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar.

Vårdgarantiavtal med Region Halland
Från mars 2021 har Perituskliniken ingått ett vårdgarantiavtal inom urologi med Region Halland. Patienter från övriga regioner som önskar söka vård hos oss behöver ett godkännande från hemregionen.