Om Perituskliniken

Perituskliniken på Medicon Village i Lund är en av landets mest moderna och bäst utrustade specialistkliniker. Satsningen innebär en betydande resursförstärkning för vården i Sverige, ett komplement till den offentliga sjukvården inom såväl diagnostik som behandling.

Kort om kliniken

Perituskliniken är en långsiktig satsning inom avancerad cancervård som innebär en resursförstärkning och fungerar som ett komplement till den offentliga sjukvården inom diagnostik och behandling samt forskning och utbildning.

I de fall regionerna inte kan uppfylla vårdgarantin kan patienter remitteras till Perituskliniken om regionen har ett vårdgarantiavtal med oss. Patienter kan även stå för vårdkostnaderna själva, eller via privata sjukförsäkringar. Ambitionen är att skapa vård utan väntan. Om en kö skulle uppstå kommer ett prioriteringsbeslut alltid att grundas på en medicinsk bedömning.

Spetskompetens utan väntan

Arbetet med medicinsk metodik och teknik, organisation samt arbetsprocess leds av docent och överläkare Göran Ahlgren samt VD Åsa Dahm. En specialistutbildad och kompetent personalstyrka är knuten till kliniken.

Peritusklinikens tekniskt avancerade utrustning möjliggör att tiden mellan diagnos och behandling kortas, vilket minskar risker, oro, lidande och kostnader.

Ständigt i framkant

Ett viktigt område är fortbildning för sjuksköterskor och läkare. Perituskliniken har ett fortlöpande program för kompetensutveckling.

Långsiktigt kapital möjliggör etableringen

Perituskliniken har möjliggjorts av en grupp investerare: Familjen Andersson, Mellby Gård; Mats Paulsson, PEAB; samt Göran Ennerfelt och Antonia Ax:son Johnson, alla med ett engagerat och långsiktigt perspektiv på etableringen.

Vision och mål

Vår ambition är att etablera en kliniken i frontlinjen avseende personal med spetskompetens, utbildning, och forskning i takt med den förväntade snabba medicinska utvecklingen.

Vår målsättning är att:

 • skapa ett välfungerande sjukhus genom att ha välutbildad, erfaren personal med spetskompetens.
 • ha korta ledtider från diagnos till behandling och uppföljning.
 • ha diagnostik och behandling med utrustning och kompetens av högsta kvalitet i frontlinjen.
 • ha betydande flexibilitet anpassat efter vårdbehov med verksamhet dygnet om fem dagar per vecka.
 • ha forskning och utbildning som viktig del i verksamheten.
 • ta emot patienter enligt enskilda avtal, vårdgaranti, patienter med sjukförsäkring och de som själva vill bekosta sin utredning och behandling. Alla skall erbjudas behandling och vård av högsta kvalitet med prioritering efter medicinskt behov.
 • primärt prioritera sjukdomar inom urinvägarna med särskild inriktning på prostatacancer.
 • på sikt kunna hantera andra diagnosgrupper utanför urologins värld.

Peritusklinikens ledord är: Vård efter medicinska behov och vård utan väntan.

Forskning

Den ambitiösa satsningen på en fullutrustad klinik med diagnostik och behandlingsmöjligheter i absolut framkant möjliggör utövandet av klinisk forskning.

För att utveckla bättre diagnostik och behandling av cancer kommer kliniken att sträva efter samarbeten med ledande forskningsgrupper inom och utom forskningscentrat Medicon Village.

Placeringen av kliniken i hjärtat av Medicon Village är ett strategiskt val och det finns redan planer på samarbeten och forskningsprojekt i partnerskap med forskningsgrupper på området.

Perituskliniken har ambitionen att delta i randomiserade fas II- och III-studier av nya läkemedel avseende både cancer och icke-cancerrelaterade sjukdomar.

Information till leverantörer

Faktureringsadress:

Perituskliniken AB
5567674345
FE876341
737 83 Fagersta
Sweden

Alla pappersfakturor skannas vilket innebär att alla fakturor och följesedlar måste hålla hög kvalitet när det gäller läsbarhet och utseende. Faktura samt eventuella underbilagor får inte häftas ihop. Vänligen skicka inte med fakturakopior och kopior på följesedlar.

Det går även bra att skicka fakturor via e-post till nedanstående adress. 

invoices-5567674345@vismabpo.se

Information om format och dylikt för fakturor via e-post finns nedan:

 • E-post som fakturabilderna bifogats till måste uppnå de krav som specificeras i 1.1 Krav E-post.
 • De fakturabilder som bifogats i E-post måste uppnå de formatkrav som specificeras i 1.2 Formatkrav Fakturabilder.

1.1. Krav E-post

Följande krav ställs på den e-post som inkommer till Azets Insights skanningcenter:

 • Fakturabilden måste finnas med som bilaga i inkommande e-post.
 • Flera bilagor i ett och samma e-postmeddelande hanteras förutsatt att bilagorna har olika namn. Om bilagorna har samma namn kommer endast en av bilagorna att hanteras.
 • Notera att det endast får finnas en faktura per bilaga. Om fakturan är flersidig måste dessa sidor sammanfogas till en fil innan de skickas till Azets skanningcenter.
 • Löpande text i e-postmeddelandet kommer inte att behandlas.
 • E-postmeddelandets totala storlek, inklusive bilagor får ej överstiga 20 Mb.
 • Mottagarens fakturaadress måste finnas på fakturan, precis som på fysiska fakturor som skickas med post.

1.2. Formatkrav Fakturabilder

Följande formatkrav ställs på de filer som bifogats till e-post och sedan skickats till Azets Insights skanningcenter: (Om kraven på filformat inte uppfylls kommer fakturan inte att registreras)

 • Filändelsen måste vara ”.PDF” eller ”.TIF”. Övriga bilagor kastas. Filändelsen kan vara gemener eller versaler.
 • PDF-filer måste vara riktiga PDF-dokument av version 1.3 eller högre.
 • PDF-filer som innehåller en skannad bild med PDF, som ett “skal” kommer ej att kunna hanteras. Det finns t.ex. programvaror som kan göra om JPG-bilder till PDF-filer, dessa stöds inte av E-posttjänsten.
 • PDF-filerna får inte vara lösenordsskyddade eller låsta på annat sätt.
 • TIF-filer måste vara av TIF grupp 4, 1-bits färgdjup, dvs. Svart-vit med en upplösning på 300dpi.
 • Filnamnet får bara innehålla följande tecken: a-z, A-Z eller 0-9.

1.3. Återsändning

Återsändning sker till avsändaradressen tillsammans med ett felmeddelande. Detta sker när filformatet inte är PDF eller TIF.

1.4. Arkivering av e-postfakturor

De hanterade fakturorna lagras digitalt hos Azets Insight enligt gällande lagkrav.

Bolagsinformation

Perituskliniken AB
556767-4345
Scheelevägen 8, 223 63 Lund
046-288 60 60
Info@perituskliniken.se
Vd: Åsa Dahm